نتایج جستجو برای عبارت :

العربیه للناشئین

معرفی طرح درس :
طرح درس روزانه درس تفکر و سبک زندگی هشتم درس  رفتارهای پرخطرچیست؟
 
 نام کتاب درسی:  تفکر و سبک زندگی                     پایه :  هشتم              درس :   رفتارهای پرخطرچیست؟
 اهداف :
آشنایی بارفتارهای پرخطر      -تعریف رفتارهای پرخطر    -آشنایی باموادمخدروعوارض  های مخرب جسمی وروانی  ناشی ازموادمخدروپیا
  لیست طرح درس های پیام های آسمانی (دینی ) و عربی و قرآن متوسطه اول (هفتم و هشتم و نهم
در زیر لیست طرح درس های پیام های آسمانی (دینی ) و عربی و قرآن متوسطه اول (هفتم و هشتم و نهم ) را مشاهده می نمائید . همه این فایل ها ورد و قابل ویرایش هستند و شما قبل از خرید می توانید فایل پی دی اف و غیر قابل ویرایش آن را ببینید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش آن را با قیمت هزار تومان و دو هزار تومان خرید نمائید .
 
طرح درس های پیام  های آسمانی  و قرآ
تدریس مبادی العربيه برای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث آمادگی برای کنکور ارشد و دکتری در شهر تهران
تدریس خصوصی کلیه منابع درسی رشته علوم قرآن و حدیث آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ( البیان آیت الله خویی، تاریخ قرآن، الاتقان، تاریخ حدیث، مصطلح الحدیث، فقه الحدیث، رجال آیت الله خویی، تاریخ تفسیر)
مدرس: دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران می باشد رتبه سوم هجدهمین المپیاد کشوری الهیات و عضو بنیاد
معرفی طرح درس
 طرح درس سالانه کتاب قرآن پایه نهم
 
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در ص
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه  قرآن هشتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صورت رضایت فا
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه درس پیام های آسمان نهم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : دو  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه درس پیام های آسمان هشتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صو
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه درس پیام های آسمان هفتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صو
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه کتاب قرآن پایه هفتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صورت ر
English
Revit objects: http://yon.ir/EklKR
Free Blocks package, fonts and . for AutoCAD:
AutoCAD objects: http://yon.ir/W3trk
Russian
Revit objects: http://yon.ir/XbEah
French
Revit objects: http://yon.ir/GiVlz
Dutch
Revit objects: http://yon.ir/Ypowv
Georgian
Revit objects: http://yon.ir/kKtOO
Finnish
Revit objects: http://yon.ir/p3wLk
Danish
Revit objects: http://yon.ir/wNWQ3
Czech
Revit objects: http://yon.ir/pWqWN
Chinese
Revit objects: http://yon.ir/LcXXb
Slovenian
Revit objects: http://yon.ir/n9AqN
Azerbaijani
Revit objects: http://yon.ir/eQEeU
German
Revit objects: http://yon.ir/zni4k
العربيه
Revit objects: http://yon.ir/v265W
فارسی
دانلود آبجکت رویت
Revit objects: http://yon.ir/Gc9Dz
Revit objects: http://yon.ir/ljr92
دانلود تکی آبجکت رو
معرفی طرح درس :
  طرح درس روزانه ملی قرآن هشتم درس سرگذشت حضرت موسی (ع )
 
 نام کتاب درسی:  قرآن                 پایه :  هشتم              درس :سرگذشت حضرت موسی (ع )
 اهداف :
به داستان حضرت موسی (ع) و سرگذشت ایشان فکر کند
در برابر مشکلات همچون مادر حضرت موسی (ع) به خدا ایمان و اعتماد داشته باشد
بتواند تفاوت تلفظ حرف غ و ق  را درک کند
آیاتی از درس که در آن ها حرف غ و ق م
معرفی طرح درس
 طرح درس ملی روزانه قرآن نهم درس سوره واقعه
طرح درس کتاب :  قرآن             پایه : نهم             درس : سوره واقعه
 
اهداف کلی:
تفکر در آیات سوره واقعه و رسیدن به معنا و مفهوم واقعی آیات آن
 با توجه به محتوای سوره واقعه، ایمان خود را به معاد و روز قیامت محکم کند و در مورد آن بیندیشد
نقش الف وصل و چگونگی تغییر حرکات آن در آیات را یاد بگیرد
الف وصل را در آیات پیدا
معرفی طرح درس :
طرح درس روزانه ملی عربی هشتم درس  تجربه جدید
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هشتم   موضوع درس: تجربه جدید
 
 اهداف :
متن درس - 2- کلمات جدید 3- معادل عربی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع 4- یادآوری معادل عربی فعل ماضی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع 5- شناخت فعل مضارع 6- یادآوری کلمات عربی پایهی هفتم
1- آشنایی با 54 کلمه جدید و یادآوری کلمات دروس گذشته و سال قبل
2- آشنایی با معادل عربی فعل مضارع سوم شخص مفرد و اول شخص جمع
3-
معرفی طرح درس
  طرح درس  روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند
درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس : استعانت از خداوند
اهداف کلی:
راهبرد موضوعی: (موضوع) استعانت از خدا
اهداف کلی: آشنایی با صفت استعانت خداوند و وظیفه ما در مقابل خالق و یاری او.
اهداف جزئی: 1- دانشآموزان معنی و مفهوم استعانت را بدانند. 2- دانشآموزان یاری خداوند را بشناسند. 3- دانشآموزان با آیات قرآن درباره اس
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس  جسرالصّداقه
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:  جسرالصّداقه
 
 اهداف :
- تعیین اهداف و انتظارات یادگیری:
 معنای 23 کلمه جدید را از عربی به فارسی بیان کند.
 متن درس را درست بخواند، بفهمند و ترجمه کند.
 پیام متن (صلهرحم، احترام به همسایگان، تلاش برای از بین بردن دشمنی) را درک کند.
 به هنگام ضرورت به حکمتها استشهاد کند.
 فعل امر (مخاطب و مخاطبه) را بشنا
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس تدریس جمع
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس: تدریس جمع
 
 اهداف :
حیطه شناختی:آموختن ترجمه کلمات و جمع
حیطه عاطفی:   ایجاد علاقه در بین دانشآموزان
حیطه رفتاری:   انواع جمع را در جمله تشخیص دهند
اهداف شناختی:جملات کنز الکنوز را ترجمه نمایند
اهداف عاطفی:   آموختن 5 حکمت و به کار بردن در زندگی
اهداف توانشی:  فرق مثنی و مفرد و جمع را تشخیص دهند
- &
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس اشاره به نزدیک و دور
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس:  اشاره به نزدیک و دور
 
 اهداف :
حیطه شناختی:آموختن 23 کلمه
حیطه عاطفی:   ایجاد علاقه در بین دانشآموزان
حیطه رفتاری:   اشاره به دور و نزدیک کنند
اهداف شناختی:بتوانند جملات را ترجمه نمایند
اهداف عاطفی:   آموختن 5 حکمت از پیامبر اسلام
اهداف توانشی:  ضمایر دور و نزدیک را با مکالمه انجام دهند
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس تدریس مثنی
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس: تدریس مثنی
 
 اهداف :
حیطه شناختی:آموختن ترجمه کلمات و مثنی
حیطه عاطفی:   ایجاد علاقه در بین دانشآموزان
حیطه رفتاری:   با توجه به مثنی کلمات اشاره به دور و نزدیک کنند
اهداف شناختی:جملات نورالکلام را ترجمه نمایند
اهداف عاطفی:   آموختن 5 حکمت و به کار بردن در زندگی
اهداف توانشی:  فرق مثنی و مفرد را تشخ
معرفی طرح درس :
طرح درس روزانه ملی عربی هشتم درس  شغل در آینده
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هشتم   موضوع درس:  شغل در آینده
 
 اهداف :
1- متن درس - 2- کلمات جدید 3- معادل عربی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد 4- یادآوری معادل مضارع عربی فعل ماضی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد 5- شناخت فعل مضارع 6- یادآوری کلمات عربی پایه¬ی هفتم - ساختار آینده¬ی فعل مضارع
1- آشنایی با 45 کلمه جدید و یادآوری کلمات دروس گذشته و سال قبل
2- آشنایی با م
معرفی :
 
طرح درس ملی پیام های اسمانی نهم درس تو را چگونه بشناسم (نمونه سوم )
 
اهداف
دانش آموز درباره وجود خدا و صفات و ویژگی های الهی تعقل و اندیشه نماید.
آشنایی با مطالب این درس و یادگیری آن ها به مقدار و استحکام ایمان دانش آموز بر وجود خدا و وظیفه خود در برابر او
از نظر علمی دلایل عقلی و نقلی بر وجود خدا- صفات سلبیه و ثبوتیه راه های شناخت خدا و . را بداند.
یادگیری مطالب این درس به ویژه خدا را سرچشمه خوبی ها و کمالات دانستن در اعمال او ت
معرفی طرح درس
 طرح درس ملی روزانه قرآن هفتم درس سرگذشت حضرت هود (ع) و قوم عاد
اهداف کلی:
 
به داستان سرگذشت حضرت هود (ع) و قوم عاد فکر کند
 با توجه به داستان سرگذشت قوم عود و دیگر قوم های مطرح شده در سوره هود، ایمان خود را افزایش داده و درس عبرت گیرد
حروف ناخوانا (والی) را یاد بگیرد و بتواند در آیات  درس تشخیص دهد
در هنگام قرائت کلماتی که دارای حروف ناخوانا هستند را درست قرائت کند
با توجه به آیه 50 سوره هود که در این درس آمده "اعْبُدُوا
معرفی :
 
1983 -  طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس انقلاب اسلامی ایران
طرح درس روزانه       کتاب : پیام های آسمانی          پایه : نهم   درس : انقلاب اسلامی ایران
 
اهداف
طرح درس ملی پیام آسمانی نهم انقلاب اسلامی ایران
آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
اهداف جزئی : طرح درس ملی پیام آسمانی نهم انقلاب اسلامی ایران
1. تعدادجلساتی که
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس  جسرالصّداقه ( نمونه دوم )
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:  جسرالصّداقه ( نمونه دوم )
 
 اهداف :
1-کلمات جدید
2- متن درس
3- معادل عربی فعل امر ( دوم شخص مفرد )
4- یاد آوری معادل فعل مضارع ( دوم شخص مفرد)
الف) در حوزه شناخت:  1- اشنایی با 23کلمه جد ید عر بی
                              2–  شناخت ف
معرفی طرح درس
  1984 - طرح درس  روزانه  پیام های آسمانی هفتم درس مزدوران شیطان
درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس :  مزدوران شیطان
اهداف کلی:
 
آشنایی با اصلی ترین دشمن انسان
آشنایی با سربازان شیطان ( عجله – تنبلی )
آشنایی با راههای درمان تنبلی
آشنایی با برنامه ریزی و اولویت بندی در کارها
دانش آموز بتواند بیان کند که به نظر وی اصلی ترین  دشمن انسان چیست؟
سربازان شیطان را نا
معرفی طرح درس
  طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس نشان عزّت (نمونه دوم )
درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس : نشان عزّت (نمونه دوم )
اهداف کلی:
انتظارات از دانش آموزان در این درس
دانش آموزان میزان امنیت اجتماعی کشور های مسلمان مثل ایران را با کشورهای غیر مسسلمان بجهت حفظ حجاب  با هم مقایسه نماید.
 دانش آموزان نسبت به واجب بودن حفظ حجاب در دین خود بجهت فواید و اثرات مثبت آن شک
معرفی طرح درس :
 طرح درس ملی روزانه عربی نهم درس  درس  اَلرُّجاءُ
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:  اَلرُّجاءُ
 
 اهداف :
-کلمات جدید
2- متن درس
3- معادل عربی فعل نهی ( دوم شخص مفرد)
4- یاد آوری معادل فعل مضارع ( دوم شخص مفرد)
الف) در حوزه شناخت: 1- اشنایی با 16کلمه جد ید عر بی
                            2–  شناخت فعل نهی ( اول شخص مفرد )
معرفی طرح درس :
 طرح درس ملی روزانه عربی نهم درس  درس  الامانة (نمونه دوم )
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:   الامانة (نمونه دوم )
 
 اهداف :
1- کلمات جدید
2- متن درس
3- التمارین العامه
الف) در حوزه شناخت: - آشنایی با 9 کلمه جدید 
                            - آشنایی با روخوانی و ترجمه متن
              &nb
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی هفتم درس المواعِظ العددیّه
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس: المواعِظ العددیّه
 
 اهداف :
رئوس مطالب:
1-آشنایی با لغات جدید درس         2-آشنایی با کلمه پرسشی ((کَم))         3-آشنایی با اعداد عربی
انتظار می رود دانش آموزان بتواند:
الف)حیطه شناختی:
1-آشنایی با 30 واژه درس 2-آشنایی با اعداد عربی   3-آشنایی با کلمه پرسشی جدید
ب)حیطه ن
معرفی طرح درس :
طرح درس شماره  1969 - طرح درس روزانه ملی عربی هشتم درس  تجربه جدید( نمونه دوم )
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هشتم   موضوع درس: تجربه جدید (نمونه دوم )
 
 اهداف :
در حوزه ی شناخت
آشنایی با 54 کلمه جدید و یادآوری کلمات دروس گذشته و سال قبل
آشنایی با معادل عربی فعل مضارع سوم شخص مفرد و اول شخص جمع
یادآوری معادل عربی فعل ماضی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع
در حوزه ی باور و گرایش
1- ایجاد علاقه به کسب تجربه  ها
معرفی طرح درس :
 طرح درس ملی روزانه عربی نهم درس  درس   ثّمّرّه الجِد (نمونه دوم )
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:    ثّمّرّه الجِد (نمونه دوم )
 
 اهداف :
 
۱-کلمات جدید      ۲-متن درس       3-ترکیب وصفی واضافی      4-فن ترجمه      
الف) در حوزه شناخت: - آشنایی با ۳۰ کلمه جدید عربی
                  &

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دانلود کتاب نسیم توحید پارسا فایل نقد و تحلیل فیلم زندگی همیشه شاد آشپزی و خواص خوراکی‌ها Cordelia Shirley بخاطر سنگفرشی که مرا به تو می‌رساند شلمین فایل رسون