نتایج جستجو برای عبارت :

اسم دختر پیر که به نفس بیاد

اسم پسرانه میران
Miran
اسم میران با ریشه عربیفارسی به معنی امیران، شاهان.
چه اسمی به میران میاد؟
چه اسمی به میران میاد؟ دختر و پسر
اسم دختر که به میران بياد: آیدان، لیان، ترلان، آیسان، چاوان، سلوان، آینور، روژان،
اسم پسر که به میران بياد: آرسان، آیهان، آرتور، آلان، آرتان، پرشان، رایان،
___________________________
چه اسمی برای پسرم بزارم؟
اسم پسرانه سرحان
Serhan
اسم سرحان با ریشه ترکی به معنی پادشاه، خان، حاکم.
چه اسمی به سرحان میاد؟
چه اسمی به سرحان میاد؟ دختر و پسر
اسم دختر که به سرحان بياد: آیدان، سلوان، نهان، آیسان، آریسان، بیسان، روژان،
اسم پسر که به سرحان بياد: آرسان، ارسلان، آریان، ماهان، شایان، روهان، رایان، آیهان،
___________________________
چه اسمی برای پسرم بزارم؟
اسم دخترانه ریرا
Rira
اسم دخترانه ریرا با ریشه فارسی، به معنی در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش.
چه اسمی به ریرا میاد؟
چه اسمی به ریرا میاد؟ دختر و پسر
اسم دختر که به ریرا بياد: اسرا، پادمیرا، نورا، تارا، تیارا، کیارا،، سورا، ماهورا، افرا،
اسم پسر که به ریرا بياد: اهورا، صدرا، الوین، بردیا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم پسرانه و دخترانه ستین
Setin
اسم  پسرانه و دخترانه ستین با ریشه لری بختیاری به معنی ستون، تکیه گاه.
چه اسمی به ستین میاد؟
چه اسمی به ستین میاد؟ دختر و پسر
اسم دختر که به ستین بياد: بهشتین، سایتن، ستیا،
اسم پسر که به ستین بياد: سامین، آرتین،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
یه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن. پسر کوچولو یه سری تیله داشت و دختر کوچولو چندتایی شیرینی با خودش داشت. پسر کوچولو به دختر کوچولو گفت من همه تیله هامو بهت میدم؛ تو همه شیرینیاتو به من بده. دختر کوچولو قبول کرد.پسر کوچولو بزرگترین و قشنگترین تیله رو یواشکی واسه خودش گذاشت کنار و  بقیه رو به دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود تمام شیرینیاشو به پسرک داد.همون شب دختر کوچولو با ارامش تمام خوابیدو خوابش برد. ولی
اسم پسرانه هیرمان
Hirman
معنی و ریشه اسم هیرمان
اسم پسرانه هیرمان با ریشه لری، به معنی به یاد ماندنی.
چه اسمی به هیرمان میاد؟
چه اسمی به هیرمان میاد؟ دختر و پسر
اسم دختر که به هیرمان بياد: هیام، هیلا، هیلدا، هیما، مهیان، رزان، آیسان، روژان، سلوان، نهان،
اسم پسر که به هیرمان بياد: آرسان، ارسلان، آریان، ماهان، شایان، روهان، رایان،
___________________________
چه اسمی برای پسرم بزارم؟
معنی و ریشه اسم دخترانه ماهیدا
Mahida
اسم دخترانه ماهیدا با ریشه لری، به معنی ماه مادر.
چه اسمی به ماهیدا میاد؟
اسم دختر که به ماهیدا بياد:
مهیان، ماهایا، آنیا، ماهلین، مانیسا، مهنیا،
اسم پسر که به ماهیدا بياد:
مانیار، ماهان، مهریار، میران،
___________________________
اسم های جدید دخترانه
اسم دخترانه سویل آی Sevilay - معنی و ریشه
اسم دخترانه سویل آی با ریشه ترکی به معنی عشق، عزیز.
چه اسمی به سویل آی میاد؟

اسم دختر که به سویل آی بياد:
سانیا، محیا، ستیا، سیلا، سالویا، سلوا، سادیا،
اسم پسر که به سویل آی بياد:
سرحان، سامیار، سانیار،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
معنی و ریشه اسم دخترانه سالیا
Saliya
اسم دخترانه سالیا با ریشه گیلکی به معنی دختر آبها، دختر دریا، دختر آریایی.
چه اسمی به سالیا میاد؟

اسم دختر که به سالیا بياد:
سانیا، محیا، هلیا، مهنیا، ستیا، آندیا، آنیا، مهدیا، سلوا،
اسم پسر که به سالیا بياد:
بردیا، ایلیا، آریا، ارشیا، آرمیا، سامیار، سانیار،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه لامیا Lamia - معنی و ریشه
اسم دخترانه لامیا با ریشه عربی به معنی درخشان، نورانی.
چه اسمی به لامیا میاد؟

اسم دختر که به لامیا بياد:
سانیا، محیا، هلیا، مهنیا، ستیا، آندیا، آنیا، مهدیا،
اسم پسر که به لامیا بياد:
بردیا، ایلیا، آریا، ارشیا، ارمیا،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
معنی و ریشه اسم دخترانه ماه‌نیلا
Mahnila
اسم دخترانه ماه‌نیلا با ریشه فارسی، به معنی ماه آسمون نیلگون.
چه اسمی به ماه‌نیلا میاد؟
اسم دختر که به ماه‌نیلا بياد:
مهیان، ماهایا، آنیا، ماهلین، مانیسا، مهنیا،
اسم پسر که به ماه‌نیلا بياد:
مانیار، ماهان، مهریار، میران،
___________________________
اسم های جدید دخترانه
اسم دخترانه آلین
Alin
اسم دخترانه آلین با ریشه فارسی، به معنی سرخ گون.
چه اسمی به آلین میاد؟
اسم دختر که به آلین بياد: آیلین، آیشین، یاشگین، شمین، ساتین، نگارین، سلین،
اسم پسر که به آلین بياد: آرسین، یاسین، هامین، آروین، یامین، الوین،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه مه یاس
Mahyas
اسم دخترانه مه یاس با ریشه فارسی، به معنی ماهی که چون گل یاس است، یاسی که چون ماه است - زیباروی و با طراوت.
چه اسمی به مه یاس میاد؟
اسم دختر که به مه یاس بياد: مهیان، مهنیا، محیصا، ماهتیسا،
اسم پسر که به مه یاس بياد: یاسان، یاسین، مهریار، ماهان، مهیاد،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
پسر به دختر گفت اگه یه روزی به قلب احتیاج داشته باشی اولین نفری هستم که میام تا قلبمو با تمام وجودم تقدیمت کنم.دختر لبخندی زد و گفت ممنونم
 
تا اینکه یک روز اون اتفاق افتادحال دختر خوب نبودنیاز فوری به قلب داشتاز پسر خبری نبوددختر با خودش میگفت :. داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند
اسم دخترانه سانلی
Sanli
اسم دخترانه سانلی با ریشه ترکی، به معنی معروف، مشهور، نامدار.
چه اسمی به سانلی میاد؟
اسم دختر که به سانلی بياد: سانلی، سالویا، سالیز، آیلی،
اسم پسر که به سانلی بياد: سامیار، سامبن،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه ماهرو
Mahru
اسم دخترانه ماهرو با ریشه فارسی، به معنی مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، زیبا رو.
چه اسمی به ماهرو میاد؟
اسم دختر که به ماهرو بياد: ماهتیسا، ماهورا، ماهین،
اسم پسر که به ماهرو بياد: اهورا، صدرا، آرمیا، ماهور،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه دیارا
Diara
اسم دخترانه دیارا با ریشه فارسی، به معنی زادگاه و وطن، نام دختر سوم یزدگرد ساسانی بوده است.
چه اسمی به دیارا میاد؟
اسم دختر که به دیارا بياد: اسرا، پادمیرا، نورا، تارا، تیارا، کیارا،، سورا، ماهورا،
اسم پسر که به دیارا بياد: اهورا، صدرا، آرمیا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه رونیکا
Ronika
اسم دخترانه رونیکا با ریشه یونانی، به معنی زیباروی، روی زیبا - عامل پيروزی، پيروز کننده، دختر خوش یمن.
چه اسمی به رونیکا میاد؟
اسم دختر که به رونیکا بياد: الیکا، ملیکا، رایکا، نیکا، آرنیکا، مونیکا،
اسم پسر که به رونیکا بياد: هایکا، آرکا، کارن، هاکان، آرکان،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه فریال
Farial
اسم دخترانه فریال با ریشه فارسی به معنی دارای اندام و هیکل باشکوه.
چه اسمی به فریال میاد؟

اسم دختر که به فریال بياد: مارال، فرانه، میرال، فلورا، آیکال،
اسم پسر که به فریال بياد: تورال، فریان، فرهان،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه فریال
Ferial
اسم دخترانه فریال با ریشه فارسی به معنی دارای اندام و هیکل باشکوه.
چه اسمی به فریال میاد؟

اسم دختر که به فریال بياد: مارال، فرانه، میرال، فلورا، آیکال،
اسم پسر که به فریال بياد: تورال، فریان، فرهان،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه ماهدخت
Mahdokht
اسم دخترانه ماهدخت با ریشه فارسی، به معنی دختر ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
چه اسمی به ماهدخت میاد؟
اسم دختر که به ماهدخت بياد: ماهتیسا، ماهورا، ماهین، ماهایا،
اسم پسر که به ماهدخت بياد: ماهور، ماهان،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه نارینه
Narine
اسم دخترانه نارینه با ریشه ارمنی، به معنی ظریف.
چه اسمی به نارینه میاد؟
اسم دختر که به نارینه بياد: رامونا، رونیا، رونا،
اسم پسر که به نارینه بياد: ناتان، نادین،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻮﻫﻨﻮﺭﺩ، ﺍﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻪ ﺳ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﺩﺍﺷﺖ، 

ﺷﺎﺪ ﺍﺮ ﻫﺮﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺬﺮ ﻣﺩﺍﺩﻢ ﻪ ﺍﻦ ﺳ ﻧﺠﺲ ﺍﺳﺖ؛ ﺎ ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻣﺎ ﺍﺸﺎﻥ ﺭﻭ ﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺮﺳﺪ : ﺍﺳﻢ ﺳﺖ ﺴﺖ؟
ﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ؟

ﺳﺲ ﻔﺘﻨﺪ:
 ﺧﺐ ﺍﺣﺎﻡ ﻧﻬﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺳ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺩﺍﻧ؟

 ﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺶ ﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺲ ﻣﻨﺒﻌ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓ ﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺟﻮﻉ ﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .
 ﺩﺧﺘﺮ ﺟ
داستان دختر و 4 پسر مست
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﯿﺮ ﭘﺪﺭﯼ ﻋﯿﺎ ﺵ, ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻮﺩ!
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻭﺯﯼ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﯼ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻗﺼﻪ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩ . ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺯﺍﻫﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮﺩ ﮐﻪﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﺯﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ . .
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ
ﻣﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﻠﺒ
اسم دخترانه نیسا
Nisa
اسم دخترانه نیسا با ریشه فارسی به معنی زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین - نام همسر پادشاه کاپادوکیه.

چه اسمی به نیسا میاد؟

اسم دختر که به نیسا بياد: السا، هلیسا، آیسا، آریسا، آنیسا، مهرسا، پانیسا، مایسا،
اسم پسر که به نیسا بياد: هیرسا، علیسا، پارسا،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه سومیتا
Somita
اسم دخترانه سومیتا با ریشه فارسی، به معنی محبت، مهربانی.
چه اسمی به سومیتا میاد؟
اسم دختر که به سومیتا بياد: آنیتا، سپیتا، آرمیتا، بنیتا، رستا، نیتا، هانیتا،
اسم پسر که به سومیتا بياد: آرتا، سپنتا، سورنا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه آنیتا
Anita
اسم دخترانه آنیتا با ریشه فارسی، به معنی از بین برنده ناپاکی و پلیدی، اسم ایزد آب که در اوستا دوشیزه ای زیبا و بلند بالا معرفی شده است.
چه اسمی به آنیتا میاد؟
اسم دختر که به آنیتا بياد: آنالی، آنیسا، آنیا، بنیتا، رستا، نیتا، هانیتا،
اسم پسر که به آنیتا بياد: آنار، آیهان، آرمیا، سپنتا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه آندیا
Andia
اسم دخترانه آندیا با ریشه بابلی، به معنی فرشته کوچک، نام همسر بابلی اردشیر پادشاه هخامنشی.
چه اسمی به آندیا میاد؟
اسم دختر که به آندیا بياد: آنالی، آنیسا، آنیا، بنیتا، مایا، آرکیا، حوریا،
اسم پسر که به آندیا بياد: آنار، آیهان، آرمیا، آرتیا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه دلسا
Delsa
اسم دخترانه دلسا با ریشه فارسی به معنی همچون دل.
چه اسمی به دلسا میاد؟

اسم دختر که به دلسا بياد: السا، هلیسا، آیسا، آریسا، درینا، دیناز،
اسم پسر که به دلسا بياد: هیرسا، علیسا، داراب، دامون،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه ریرا
Rira
اسم دخترانه ریرا با ریشه فارسی، به معنی در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش.
چه اسمی به ریرا میاد؟
اسم دختر که به ریرا بياد: اسرا، پادمیرا، نورا، تارا، تیارا، کیارا،، سورا، ماهورا، افرا،
اسم پسر که به ریرا بياد: اهورا، صدرا، الوین، بردیا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

وبلاگ بپرس همرهان محبت دفتر یادداشت مجازی من love تب فایل mjschool آشپز شو دانش خانواده و جمعیت ویراست سوم داستان های تخیلی مرضیه و منصوره ماورا