نتایج جستجو برای عبارت :

اسم ماهتیسا

اسم دخترانه مه یاس
Mahyas
اسم دخترانه مه یاس با ریشه فارسی، به معنی ماهی که چون گل یاس است، یاسی که چون ماه است - زیباروی و با طراوت.
چه اسمی به مه یاس میاد؟
اسم دختر که به مه یاس بیاد: مهیان، مهنیا، محیصا، ماهتيسا،
اسم پسر که به مه یاس بیاد: یاسان، یاسین، مهریار، ماهان، مهیاد،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه ماهرو
Mahru
اسم دخترانه ماهرو با ریشه فارسی، به معنی مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، زیبا رو.
چه اسمی به ماهرو میاد؟
اسم دختر که به ماهرو بیاد: ماهتيسا، ماهورا، ماهین،
اسم پسر که به ماهرو بیاد: اهورا، صدرا، آرمیا، ماهور،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه ماهدخت
Mahdokht
اسم دخترانه ماهدخت با ریشه فارسی، به معنی دختر ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
چه اسمی به ماهدخت میاد؟
اسم دختر که به ماهدخت بیاد: ماهتيسا، ماهورا، ماهین، ماهایا،
اسم پسر که به ماهدخت بیاد: ماهور، ماهان،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه لاریسا
Larisa
اسم دخترانه لاریسا با ریشه یونانی به معنی مثل الماس، نفیس و با ارزش.
چه اسمی به لاریسا میاد؟

اسم دختر که به لاریسا بیاد: السا، هلیسا، آیسا، آریسا، آنیسا، پرنسا، ماهتيسا،
اسم پسر که به لاریسا بیاد: هیرسا، علیسا،
________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه دریتا
Dorita
اسم دخترانه دریتا با ریشه عربی فارسی، به معنی مانند مروارید.
چه اسمی به دریتا میاد؟
اسم دختر که به دریتا بیاد: مهتا، مهنیا، محیصا، ماهتيسا، نیتا، مهیان،
اسم پسر که به دریتا بیاد: سپنتا، دامون، دانیار، آرتا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه مهتا
Mahta
اسم دخترانه مهتا با ریشه فارسی، به معنی همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه.
چه اسمی به مهتا میاد؟
اسم دختر که به مهتا بیاد: مهیان، مهنیا، محیصا، ماهتيسا، مهیاس، مهیان،
اسم پسر که به مهتا بیاد: سپنتا، مهکیا، مهریار، ماهان، مهیاد، آرتا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه مانیسا
Manisa
اسم دخترانه مانیسا با ریشه فارسی، به معنی مانی: ماندن و زندگی جاودانه و سا به معنی مثل » شبیه - مثل زندگی.
چه اسمی به مانیسا میاد؟
اسم دختر که به مانیسا بیاد: لاریسا، تیسا، نورسا، پرنسا، پانیسا، ماهتيسا، ماریان،
اسم پسر که به مانیسا بیاد: مانیار، ماکان، ماهان، علیسا، هیرسا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
اسم دخترانه ملیسا
Melisa
اسم دخترانه ملیسا با ریشه یونانی، به معنی مرهم - شهد، عسل - نام خواهر آمالتیا، و کسی است که زئوس را در کودکی با شیر بز و عسل تغذیه داد.
چه اسمی به ملیسا میاد؟
اسم دختر که به ملیسا بیاد: لاریسا، تیسا، نورسا، پرنسا، پانیسا، ماهتيسا، ماریان، مانیسا،
اسم پسر که به ملیسا بیاد: مانیار، ماکان، ماهان، علیسا، هیرسا،
___________________________
چه اسمی برای دخترم بزارم؟
۲۴۰ اسم دختر با کلاس، لاکچری و دلنشین با معنی و ریشه اسم
برگزیده‌ای از نام‌های دخترانه که شامل اسم دختر دلنشین، اسم دختر جدید، اسم دختر کمیاب و اسم دختر لاکچری است؛ بیش از ۲۴۰ اسم دختر با کلاس و امروزی همراه با معنی و ریشه اسم؛ به شما در انتخاب نام فرزند دخترتان کمک خواهد کرد.
 یکی از وظایف زیبا و البته دشوار والدین، انتخاب اسم برای نوزادشان است. ما برایتان مجموعه‌ای از اسم دختر با کلاس و زیبا را گردآوری کردیم تا به شما در انتخاب اسم دخترتا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

درد1 فایل سل علوم تربیتی - Educational Sciences میهن همکار در انتظار ظهور... ( نشر معارف دین و دشمن شناسی ) دنـــــــیایـــ مـــــنـــ... سرزمین من سرزمين زيبايي 9966 خلاصه کتاب بازارهای مالی پیشرفته لاری سمنانی